Konstrukční, technologické a výpočtové problémy při vývoji kotle malé parní lokomotivy

Title Alternative:Design, technological and computing problems with development of boiler of a small steam locomotive
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V současné době se rozvíjí výroba a použití parních lokomotiv na zahradních železnicích. To vede k tomu, že je nutné konstruovat a vyrábět jejich kotle podle platných předpisů. Kontrolu návrhu kotle je nutné provést pomocí norem. V případě esplněných noremních požadavků, je nutné kontrolu doplnit jinou metodou, např. experimentálně nebo pomocí MKP. Tato metoda může být vodítkem i při optimalizačních výpočtech velmi zatížených částí. V práci byla MKP ještě doplněna měřením napětí pomocí tenzometrů.
The use of steam locomotives in garden reilways in increasingly popular these days. This has lead to the design and manufacture of boilers for them in line with standards. We have to check the proposals against the standards If the standards are not adhered to, for example thickness of walls, we have to support it by another method or by FEM. FEM we can be used for an optimed computation of high loaded parts. The results from FEM were supported by measuring with straingauges.
Description
katedra: KMT; přílohy: 40 příloh; rozsah: 72 s.
Subject(s)
lokomotiva, parní kotel, pevnostní výpočet, metoda konečných prvků, mkp, locomotive, steam boiler, strength computation, finite element method, fem
Citation
ISSN
ISBN
Collections