Návrh pletené čabraky

Abstract
Předmětem této bakalářské práce je popis historie koní, se zaměřením na vývoj koně domácího tak, jako ho známe dnes. Dále je zde rozbor moderních plemen koní, základní popis domestikace koně a jeho využití. Další částí je rozbor nezbytných pomůcek pro jezdce a koně a závodní disciplíny. Detailně uvádím popis čabraky jak z minulosti, tak v moderním pojetí. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na návrhy pletených čabrak, konkrétně střih čabraky, návrh vzorů a vytvoření žakárských pletenin. Realizované čabraky jsou následně použity při tréninku koní.
The subject of this bachelor's thesis is a description of the history of horses, focusing on the development of the domestic horse as we know him today. There is also an analysis of modern horse breeds, a basic description of horse domestication and his use. The next part is the analysis of the necessary aids for riders and horses and racing disciplines. I give a detailed description of ear bonnet both from the past and in a modern way.The practical part of the bachelor's thesis focuses on the design of knitted ear bonnets, specifically the cutting of ear bonnets, the design of patterns and the creation of jacquard knitwear. Realized ear bonnets are used in horse training.
Description
Subject(s)
čabraka, koně, žakárská pletenina, vzor, ear bonnet, horses, jacquard knitwear, pattern
Citation
ISSN
ISBN