Návrh struktury velikostního sortimentu pro muže a ženy podle EN 13402 ve vztahu k typové kategorizaci ošacení

Title Alternative:The proposal of structure of size system for women and men by specification EN 13402 in relation to type categorization of clothing.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu struktury velikostního systému pro ženy a muže podle EN 13402 ve vztahu k typové kategorizaci ošacení. Práce je rozdělena do 4 kapitol. V 1. kapitole jsou zahrnuty veškeré základní pojmy, termíny a definice. Ve 2. a 3. kapitole se zabývá průzkumem stávajících zahraničních norem, tak i tuzemských norem, které se nachází na současném oděvním trhu. 4. kapitola - závěr bakalářské práce se zabývá zpracováním naměřených dat získaných při somatometrickém měření v roce 1990 - 91, podle způsobu, který nám udávají normy 13402. Na základě získaných hodnot jsou navrženy tabulky velikostního sortimentu pro ženy a muže.
The aim of the bechelor work is the creation of proposal of structure of size system for women and men by specification EN 13402 in relation to type categorization of clothing. The work is devided into four chapters (parts). In the first chapter there are included all basic concepts, terms and definitions. The second and the third chapter deals with research of present overseas as well as domestic specifications, which reside in existing clothing market. The fourth chapter to final part of bechelor work deals with processing of measured data obtained by measurement in years 1990 - 91, by the way, which the specifications 13402 give us. Upon obtained values there are designed schemes of size system for women and men.
Description
katedra: KKV; přílohy: 1 disketa; rozsah: 67 s., 44 s.obr. příloha
Subject(s)
centimetr, etiketa, evropská norma, interval, kombinace, obvod sedu, obvod hrudníku, obvod pasu, obvod pod prsy, palec (v palcích ), piktogram, písemný kód, pokles, primární rozměr, proband, rozsah, rozšířené velikosti, sekundární rozměr, skupina, standard, symbol, tělesný rozměr, tělo, tolerance, typologická kategorie, typ, velikost, velikostní sortiment, velikostní systém, výška postavy, centimetre, seal, european norm, interval, combination, chest girth, neck girth, whist girth, underbust girth, coul, pictogram, lettercode, drop, primary dimensions, proband, range, expansion sizes, secondary dimensions, group, standard, symbol, body size, body, toleration, typology categorial, type, size, size line, size system, height subjects
Citation
ISSN
ISBN