Sociální klima na plně organizovaných a málotřídních školách

Title Alternative:The Social Climate in Primary Schools and Small Primary Schools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou sociálního klimatu školní třídy. Zjišťuje, popisuje a porovnává sociální klima tříd na plně organizovaných a málotřídních školách 1. stupně ZŠ na Jablonecku. Zabývá se teorií daného problému, obsahuje popis metody zkoumání sociálního klimatu třídy včetně způsobu vyhodnocení zjištěných dat. Data analyzuje a porovnává mezi plně organizovanými a málotřídními školami z pohledu jednotlivých hledisek sociálního klimatu, všímá si rozdílů ve vnímání klimatu mezi pohlavími i mezi jednotlivými ročníky 1. stupně. Vše je doplněno o analýzu a srovnání sociálního klimatu třídy dle názorů žáků a jejich učitele mezi oběma typy škol. Výsledky jsou prezentovány v tabulkách a grafech s příslušným komentářem.
This thesis deals with a social climate in a school class. It investigates, describes and compares social climate in primary schools and small primary schools in Jablonec nad Nisou region. The thesis is concerned with a theory of the topic, methods of investigation and ways of evaluation of surveyed data. The data from primary schools and small primary schools are analysed and compared from different points of view e.g. differences between sex groups, differences between school forms. The thesis is completed with the analysis and comparison of social climate from the pupil´s and teacher´s points of view at both types of schools. The results are presented in charts and graphs with a commentary.
Description
katedra: KPV; rozsah: 74 s.
Subject(s)
plně organizovaná škola, málotřídní škola, sociální klima školy, sociální klima třídy, školní třída, evaluace klimatu třídy, dotazník mci, žák, učitel, primary school, small primary school, social school climate, social class climate, school class, evaluation of the class climate, questionaire mci, pupil, teacher
Citation
ISSN
ISBN