Pracovně rehabilitační aktivity v ústavech sociální péče

Title Alternative:Working and Rehabilitation Activities in the Social Care Institutions for Persons with Mental Impairment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis dealt with the problems associated with labourforce rehabilitation activities within the Institute of Social Welfare for mentally challenged people and results of their present condition. Its aim was to find out and analyse qualities of levels of care for mentally challenged people in the Institute of Social Welfare. This thesis tried to chart the various methods of care for people with cephalonia. This thesis introduces to readers the therapeutical techniques that special pedagogues use at work with disabled clients and dealt in more details with ergotherapy.
Bakalářská práce se zabývala problematikou pracovně rehabilitačních aktivit v ústavech sociální péče pro osoby s mentálním postižením a vycházela ze současného stavu. Jejím cílem bylo zjistit a analyzovat kvality úrovně péče o soby s mentálním postižením v ústavech sociální péče. Bakalářská práce se snažila zmapovat, jakým způsobem se v ústavech sociální péče využívají možnosti v péči o osoby s mentální retardací. Seznamuje čtenáře s terapeutickými technikami, které používají speciální pedagogové v práci s postiženými klienty a podrobněji se zabývala ergoterapií.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 60 s., 8 s. příloh
Subject(s)
cephalonia, art therapy, music therapy, drama therapy, hippotherapy, canine therapy, snoezelen, ergotherapy, labour related activities, institutional care, mentální retardace, arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie, hipoterapie, canesterapie, snoezelen, ergoterapie, pracovní aktivity, ústavní péče
Citation
ISSN
ISBN