Frázová slovesa v jazyce z prostředí kanceláře

dc.contributor.authorDušková, Ivana
dc.date.accessioned2018-12-03T18:29:49Z
dc.date.available2018-12-03T18:29:49Z
dc.description.abstractTato práce se zabývá frázovými slovesy a jejich výskytem v jazyce z prostředí kanceláře. Autor provedl výzkum frázových sloves v korpusu, který byl vytvořen na základě titulků ke dvěma televizním seriálům z kancelářského prostředí. Cílem této práce bylo najít deset nejčastěji se vyskytujících frázových sloves, sestavit přehled o jejich četnosti v korpusu a porovnat výskyt frázových sloves v korpusu vytvořeném na základě anglické verze seriálu a americké verze seriálu. Centrem zájmu této práce byla kvantitativní analýza korpusu. K jejímu uskutečnění byly využity nástroje korpusové lingvistiky, ale některá frázová slovesa byla analyzována i po kvalitativní stránce. Průzkum přinesl seznam deseti nejčastěji vyskytujících se frázových sloves z čehož šest z nich se vyskytlo jak v anglickém tak v americkém korpusu. Výsledky tedy poukazují na to, že u obou korpusů ne-existují velké rozdíly mezi typem nebo četností vyskytujících se frázových sloves. Tyto výsledky se také shodují s nálezy předešlých korpusových studií, které byly prostudovány v přípravné fázi výzkumu. V rámci této práce byla provedena také příkladová studie kvalitativního výzkumu, která odhalila zajímavé odlišnosti ve významu některých frázových sloves, která byla použita v anglickém i americkém korpusu. Tato skutečnost otevírá cestu k dalšímu možnému výzkumu.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on the use of phrasal verbs in the language of office environment. The research was carried out by examining a corpus created from TV series based on the communication in office environment. The purpose of the study was to find ten most often used phrasal verbs, count the instances of their occurrence and compare the differences between the English and the American usage of phrasal verbs in this context. The thesis used the tools of quantitative corpus research however some phrasal verbs were also analyzed qualitatively. The results identified the top ten phrasal verbs and revealed that six out of ten phrasal verbs are in the top ten of both - the UK and the US corpus. The results therefore suggest that there is not a significant quantitative difference between the number or the type of phrasal verbs in the UK or the US corpus. The findings of the thesis also confirm the results of previous corpus-based studies. The example of a qualitative analysis, which demonstrated interesting differences in meaning and use of some phrasal verbs in the UK and the US corpus introduced an area worth further research.en
dc.identifier.signatureV 75/16 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60177
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisfrázová slovesacs
dc.subject.verbisangličtinacs
dc.subject.verbisEnglish languageen
dc.subject.verbisphrasal verbsen
dc.titleFrázová slovesa v jazyce z prostředí kancelářecs
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06521568
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:51:24cs
local.verbis.studijniprogramKAJ Specializace v pedagogice/Humanitní studia se zaměřením na vzdělávánícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
249.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
118.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
118.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_07516_Pb.pdf
Size:
751.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP