Dopad činnosti nadnárodních firem čerpajících investiční pobídky na regionální rozvoj ve vybraném kraji

Title Alternative:Impact of Multinational Companies Receiving Investment Incentives for Regional Development in Selected Region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá dopadem činností nadnárodních firem na regionální rozvoj Pardubického kraje. Práce je členěna do šesti kapitol. První tři kapitoly jsou teoretické. Věnují se vysvětlení pojmu investiční pobídka a s tím související problematiky, dále jak jsou investiční pobídky, nadnárodní firmy a regionální rozvoj vnímány v literatuře. Důležitou části je analýza trhu práce a inovačního prostředí v Pardubickém kraji. Čtvrtá kapitola popisuje zkoumaný vzorek. Pátá kapitola se věnuje aplikační části, kde jsou ověřovány výzkumné předpoklady. V závěrečné šesté kapitole jsou shrnuty a zhodnoceny výzkumné předpoklady, které byly ověřovány v rámci předchozí kapitoly.
Description
92 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
investment incentives, regional development, investiční pobídky, regionální rozvoj
Citation
ISSN
ISBN