Aktuality textilních přikrývek

Title Alternative:Recency of textile covers
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením, výrobou textilními přikrývkami a materiály ze kterých se vyrábí. Cílem této práce je zjistit jaká je aktuálnost textilních přikrývek, co zákazníci preferují za vlastnosti, rozměry a materiály, provést marketingový průzkum pro prodejnu Nábytek Obr, jeho analýzu, vyhodnocení a doporučení.
This barchelar paper is concentred on divide ,production textil coverlets and matters from of witch is produces. Main target this barchelor paper is find how is currently position textil coverlets , what customers prefer ,what qualities,dimensions and matters, make marketing study for shop - Nábytek Obr, its analyse,evaluation and recommendation.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN