Analýza a optimalizace řízení vybraných skladových zásob firmy AMF Reece

Title Alternative:Analysis and optimalization of warehouse stock management in the AMF Reece Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hledáním možných nákladových úspor v oblasti vnitropodnikové logistiky v podniku AMF Reece s.r.o. Pro práci byl vybrán průmyslový šicí stroj z firemního sortimentu S-4000 ISBH+I, na kterém byly vytipovány strategicky významné díly. Byla provedena analýza současného stavu řízení zásob a nákupu vybraných dílů v období let 2003-2008. Vytvořeno bylo pět nových návrhů změn v současném systému, jejichž cílem je dosáhnout možných úspor. Pro tvorbu návrhů posloužila zpracovaná spotřební a finanční prognóza pro rok 2009. Návrhy nových řešení se pohybují v oblasti dodavatelské scény a přepravy materiálu zásobovací strategie.
.In the bachelor thesis, possible costs reductions are sought for the internal logistics of the firm AMF Reece s.r.o. From the company products, the industrial sewing machine S-4000 ISBH+I was chosen and its strategically important parts were specified. An analysis was carried out dealing with the current situation of the stock management and the management of machine parts purchase between 2003 and 2008. Five changes of the current system are thus suggested to reduce the costs. The suggestions are based on consumer and financial prognosis for 2009 and involve changes concerning suppliers and logistics.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN