Komunikační strategie vybraného podniku

dc.contributorČerná Veronika, Ing. : 68432
dc.contributor.advisorŠvandová Zuzana, Ing. Ph.D. : 55313
dc.contributor.authorVopasková, Veronika
dc.date.accessioned2022-11-04T07:56:33Z
dc.date.available2022-11-04T07:56:33Z
dc.date.committed2023-8-31
dc.date.defense2022-06-15
dc.date.submitted2021-11-1
dc.date.updated2022-6-15
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje komunikační strategii vybraného podniku. Hlavním cílem práce je zhodnocení současné komunikace společnosti a návrhu vhodných řešení, jak komunikaci zefektivnit. První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům, definování a vysvětlení základních pojmů v oblasti marketingové komunikace. V další části je představena společnost Trima spol. s r.o., uveden je předmět podnikání, sídlo společnosti a její hodnoty. Práce se dále zabývá komunikačním mixem společnosti, jaké konkrétní nástroje společnost využívá pro svou komunikaci. Dále je v práci vyhodnocení komunikační strategie dle zaměstnanců společnosti, kteří komunikaci vytvářejí a znají zpětnou vazbu. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení jednotlivých komunikačních nástrojů, kde u některých je provedena i kalkulace navržených zlepšení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the communication strategy of a chosen company. The main goal of this thesis is to evaluate the current communication of the company and propose appropriate solutions to make communication better. The first part of the diploma thesis is devoted to the theoretical basis, definition and explanation of basic concepts in the field of marketing communication. In the next part, the company Trima spol. s r.o. is introduced, there are stated subject of business, the registered office of the company and its value. This thesis also deals with the communication mix of the company and which of the specific tools of communication company uses for its communication. Furthemore, the thesis evaluates the communication strategy according to the company's employees who create communication and know the feedback. At the end of this thesis, there are suggestions for the improvement of individual communication tools, where for some the calculation of the proposed improvements is performed.en
dc.description.mark2
dc.format82
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202203968
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166078
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemKARLÍČEK, Miroslav, 2016. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5769-8. itemMACHKOVÁ, Hana, 2015.~Mezinárodní marketing: [strategické trendy a příklady z praxe]. 4. vyd. Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5366-9. itemPERCY, Larry, 2014.~Strategic integrated marketing communications. Second edition. Abingdon: New York. ISBN 978-0-415-82208-4. itemPŘIKRYLOVÁ, Jana, 2019.~Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada Publishing. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0787-2. itemSMITH, P. R. a Ze ZOOK, 2020.~Marketing communications: integrating online and offline, customer engagement and digital technologies. Seventh edition. London: Kogan Page. ISBN 978-0-7494-9864-1. itemVYSEKALOVÁ, Jitka, Jiří MIKEŠ a Jan BINAR, 2020.~Image a firemní identita. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-2841-9. itemPROQUEST, 2021. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2021-09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant:~ Ing. Ladislav Hovorka, jednatel společnostipar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectInternetový marketingcs
dc.subjectKomunikační mixcs
dc.subjectKomunikační procescs
dc.subjectMarketingový mixcs
dc.subjectOnline komunikacecs
dc.subjectOsobní prodejcs
dc.subjectPodpora prodejecs
dc.subjectPřímý marketingcs
dc.subjectPublic relationscs
dc.subjectReklamacs
dc.subjectSponzoringcs
dc.subjectVeletrhy a výstavycs
dc.subjectInternet marketingen
dc.subjectCommunication mixen
dc.subjectCommunication processen
dc.subjectMarketing mixen
dc.subjectOnline communicationen
dc.subjectPersonal salesen
dc.subjectSales supporten
dc.subjectDirect marketingen
dc.subjectPublic Relationsen
dc.subjectAdvertisingen
dc.subjectSponsoringen
dc.subjectTrade Shows & Showsen
dc.titleKomunikační strategie vybraného podnikucs
dc.titleCommunication strategy of chosen companyen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineMMO
local.degree.programmePodniková ekonomika
local.degree.programmeabbreviationN0413A050007
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE20000219
local.identifier.stag43557
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis1563706c-c389-4b27-863b-803bed4ee7e2
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3968
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace_Vopaskova.pdf
Size:
1.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DPVopaskova_2022.pdf
Size:
408.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Oponentsky posudek DPVopaskova 2022(1).pdf
Size:
527.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP