Dopady finanční krize na odvětví ekonomiky Libereckého kraje

Title Alternative:Impacts of the Financial Crises to sectors of the economy of Liberec County
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Diploma thesis dealing with the topic of "Impacts of the Financial Crises to sectors of the economy of Liberec County" analyses and appraises selected indicators of economic branches in Liberec district. Theoretic part of the Diploma thesis is focused on facts about development of financial crisis in United States of America, that progressively affected whole world and created basis to further chapter in world economic history. Glogal economic conditions are characterized afterwards. Because the author studies and lives in Liberec district, the Diploma thesis is focused on evaluation of selected indicators in this area. This is also reason for mentioning significant data about Liberec district. Practical part deals with specific impacts of economic crisis on particular branches of economic, self-government, industry, construction industry and power industry in Liberec district. Due to close relation of economic crisis with economic subjects this part focuses on unemployment in individual areas, indebted persons located in Liberec district and collecting debts. Keynote of the Diploma thesis is to assess, which areas of Liberec district had been most affected by economical crisis.
Diplomová práce na téma "Dopady finanční krize na odvětví ekonomiky Libereckého kraje" analyzuje a vyhodnocuje vybrané ukazatele jednotlivých odvětví ekonomiky v Libereckém kraji. Teoretická část práce je zaměřena na fakta o vzniku finanční krize ve Spojených státech amerických, která postupně zasáhla celý svět a dala tak vzniku další kapitole v ekonomických dějinách světa. Poté je charakterizováno ekonomické celosvětové prostředí. Protože autorka studuje a zároveň žije v Libereckém kraji, je práce zaměřena na vyhodnocení jednotlivých ukazatelů v této oblasti. Z tohoto důvodu jsou v další krátké kapitole zmíněna nejdůležitější data o Libereckém kraji. Praktická část je věnována konkrétním dopadům hospodářské krize na jednotlivá ekonomická odvětví, zabývá se stavem samosprávy, průmyslem, stavebnictvím či energetikou v Libereckém kraji. Díky úzké návaznosti hospodářské krize na fungování ekonomických subjektů je soustředěna pozornost na nezaměstnanost obyvatelstva v jednotlivých regionech, zadluženost fyzických a právnických osob, jejichž sídlo je v Libereckém kraji a následně různé způsoby vymožení dlužných pohledávek. Hlavním cílem této práce je posoudit, zda vůbec a v jakých oblastech nejvíce zasáhla hospodářská krize Liberecký kraj.
Description
katedra: KPE; rozsah: 80 s. (121 940 znaků)
Subject(s)
economical crisis, enforcement proceedings, financial crisis, insolvency proceedings, unemployment, debt, hospodářská krize, exekuční řízení, finanční krize, insolvenční řízení, nezaměstnanost, pohledávka
Citation
ISSN
ISBN