Archivace posloupností hodnot měřených veličin elektrické energie

Abstract
Tato práce se věnuje různým způsobům komprese binárních souborů, které obsahují měření elektrických veličin. Po představení používaných kompresních algoritmů a kódování dat je čtenář seznámen s ukládanými veličinami vyskytujícími se v archivech měření elektrické energie. Následuje testování zvolených kompresních algoritmů na reálných datech. Ve všech prováděných testech se ke kompresi používají bezeztrátové algoritmy Lzma, Bzip2 a Deflate. Před kompresí těmito algoritmy se data různě předběžně zpracovávají, aby bylo možné porovnat efektivitu komprese při různé reprezentaci dat v souborech. Druhá část práce se zabývá představením zatím netestovaného ztrátového způsobu komprese. Při předběžném zpracování se využívá třída přesnosti měřících přístrojů k výhodné úpravě dat. Podrobné výsledky jsou obsaženy v této zprávě.
This work deals with various compression techniques, that are used to compress binary files, that contain measurements of electricity. Following the presentation of some popular compression algorithms and encodings, reader is acquainted with measurements of electrical energy stored in electrical energy archives. Chosen compression techniques are tested on real data. During all tests, tested algorithms are Bzip2, Lzma and Deflate. Before the compression by the mentioned algorithms, the data is variously pre-processed so that I can evaluate different data representations. Second part of the work is about introduction of new compression process. This technique uses accuracy class in the pre-processing part of compression to homogenize the data. Detailed results are included in this work.
Description
Subject(s)
ztrátová a bezeztrátová komprese, kompresní algoritmy, třída přesnosti, měření elektrické energie, Lzma, Bzip2, Deflate, lossy and lossless compression, compression algorithms, accuracy class, electricity measurement, Lzma, Bzip2, Deflate
Citation
ISSN
ISBN