Trestní a nalézací komise v Jablonci nad Nisou (1945 - 1947)

Title Alternative:Penalty and finding commission at Jablonec nad Nisou (1945 - 1947)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work analyses one of the aspects of retribution justice of the Czechoslovakian post-war era. It pays attention to the legal norms in Czech countries and to their practical exercise especially to the small retribution decree. The main part of the work is a local probe to the Penalty and finding commission activity in Jablonec nad Nisou between 1945 ? 1947 (also called the first retribution era) taking accounts of the fact-finding commission work and border situation. It analyses personnel filling of the commission, heard legal cases and criminal findings. The main information source for the bachelor work was District national board in Jablonec nad Nisou, stored in State district archive in Jablonec nad Nisou.
Bakalářská práce analyzuje jeden z aspektů retribučního soudnictví poválečného Československa. Pozornost je věnována zákonným normám na území českých zemí a jejich uplatňování v praxi, zejména tzv. malému retribučnímu dekretu. Stěžejní část práce je lokální sondou do činnosti Trestní a nalézací komise v Jablonci nad Nisou v letech 1945 ? 1947 (tzv. prvním retribučním období) s ohledem na práci vyšetřovací komise a situaci v pohraničí. Tvoří ji analýza personálního obsazení komise, projednaných případů a trestních nálezů. Hlavním pramenem pro bakalářskou práci byl fond Okresní národní výbor v Jablonci nad Nisou, který je uložen ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou.
Description
katedra: KHI; rozsah: 88 s., přílohy 34 s.
Subject(s)
retribution, decree, Beneš, cleansing, penalty finding commission, Jablonec nad Nisou, offence, collaboration, criminal finding, retribuce, dekret, Beneš, očista, trestní nalézací komise, Jablonec nad Nisou, provinění, kolaborace, trestní nález
Citation
ISSN
ISBN