Analýza prezentací firem na internetu

Title Alternative:Analysis of firm internet presentations
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tématem bakalářské práce bylo zhodnocení využití internetu pro firemní prezentace. V první části jsou popsány nástroje reklamy a jejich stručné hodnocení. Kapitola 2 srovnává jednotlivé nástroje reklamy s internetem. V třetí části je popsán marketing na internetu, zásady tvorby prezentace na internetu. Součástí je i marketingový mix pro internet, ve kterém je podrobněji popsána komunikace. Další kapitola popisuje rozšíření internetu v České republice a předpokládané tendence do budoucna. Poslední část popisuej způsob tvorby ceny a porovnává náklady.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN