Hodnocení stavu a trendů vývoje textilního a oděvního průmyslu ČR po vstupu do EU se zaměřením na Euroregion Nisa

Title Alternative:Evaluation state and trends of textile and clothing industry in the Czech Republic before the accession Czech Republic into EU and after EU accession with orientation about the Euro region Nisa
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this work is an objective evaluation state of textile and clothing industry and his metamorphoses in the dependencies before the accession Czech Republic into EU and after EU accession. This baccalaureate work propose to analyses topical surroundings Euro region Nisa in the long term an economic development, an administration area, an establishment structures and economic success in the area of trends textile and clothing industry. Dominant point in the Czech side is region Liberec, which has a very good tradition in the processing industry. On expanding and on interrelationship between Czech and German business associate and business company amount Czech textile and clothing industry economic stability.
Předmětem práce je objektivní hodnocení stavu textilního a oděvního průmyslu a jeho proměny v závislosti před vstupem ČR do EU a po jejím vstupu. Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat aktuální prostředí Euroregionu Nisa z hlediska ekonomického rozvoje, správního území, organizační struktury a hospodářské úspěšnosti na poli trendů textilního a oděvního průmyslu. Dominantou české strany Euroregionu Nisa je Liberecký kraj, který má hluboce zakořeněnou tradici zpracovatelského průmyslu. Při rozšiřování a vzájemném upevňování vztahů mezi českými a německými obchodními partnery a podniky dosahuje český textilní a oděvní průmysl hospodářské stability.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 64 s.,14 s. příloh
Subject(s)
euro region nisa, textile and clothing industry, evaluation, trends, innovations, research, euroregion nisa, textilní a oděvní průmysl, hodnocení, trendy, inovace, výzkum
Citation
ISSN
ISBN