Modul pro podporu procesorů Vinculum na existujícím výukovém přípravku

Title Alternative:Module with processor Vinculum for existing education kit
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work is concerned with description of the microprocessor from the FTDI Vinculum with USB Host support directly integrated in the chip. It also design and module constructing with the microprocessor to the existing universal development board for education and the creation of three tasks applicable to teaching. These tasks are created by on the special operating system supplied by the manufacturer, which in this work is also described. Those interested should obtain the basic information on the use of microprocessor design method of wiring and programming of applications for this circuit.
Tato bakalářská práce se zabývá popisem mikroprocesoru Vinculum od firmy FTDI s podporou USB Host integrovanou přímo v čipu. Dále také návrhem a sestavením modulu s tímto mikroprocesorem na již existující univerzální výukový přípravek a vytvoření třech úloh použitelných při výuce. Tyto úlohy jsou vytvářeny nad operačním systémem dodávaným výrobcem, který je v této práci také popisován. Zájemce by měl tak získat základní informace o využití tohoto mikroprocesoru, způsobu návrhu zapojení a programovaní aplikací na tomto obvodu.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 42 s. (39 443 znaků)
Subject(s)
vinculum microprocessor module, vnc2, vos, integrated circuit, teaching development board, modul s mikroprocesorem vinculum, vnc2, vos, integrovaný obvod, výukový přípravek
Citation
ISSN
ISBN