Logistika a změny distribučních systémů vybrané nadnárodní společnosti působící v ČR

Title Alternative:Logistics and changes of distribution systems in a selected multinational company operating in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce na téma ''Logistika a změny distribučních systémů vybrané nadnárodní společnosti působící v ČR'' je navrhnout řešení na základě rozboru nově zavedeného systém distribuce, která by vedla ke zlepšení průběhu logistických a distribučních procesů v konkrétním podniku. V teoretické části diplomové práce jsou obsaženy definice pojmu logistika, definovány jsou jednotlivé cíle a funkce logistiky v podniku a logistický řetězec. Dále jsou zde popsány logistické služby, do kterých se řadí outsourcing logistiky a logistický informační systém podniku. Druhá kapitola teoretické části diplomové práce se zabývá vymezením pojmů souvisejících s distribučními systémy, jejich rozdělením dle typu a vztahem distribučního systému s mezinárodním obchodem. Analytická část práce je zaměřena na charakteristiku logistiky a distribučního sytému konkrétního podniku. Tato část obsahuje detailní rozbor distribučního systému v podniku, popis průběhu změny tohoto distribučního systému a vyhodnocení provedených změn. V závěru diplomové práce jsou uvedena řešení na zlepšení průběhu distribučních procesů, která by vedla k zefektivnění logistiky a distribučních systémů v podniku na základě provedeného rozboru distribučního systému.
Description
92 stran, 4 strany příloh :barevné ilustrace, tabulky +1 CD-ROM
Subject(s)
logistics, logistika (management)
Citation
ISSN
ISBN