Šikana na základní škole

Title Alternative:Vexation at primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with the issue of bullying in high schools. It is based on the present situation, when the behaviour of school children becomes more and more aggressive. The objective is to describe the phenomenon of bullying at the high school level. The thesis is divided in two parts. The theoretical part focuses on the characteristics of bullying, stages and protagonists of bullying, bullying in school etc. The practical part identifies the phenomenon of bullying at the high school level. The results prove that bullying takes place in high schools, and therefore training and coaching of teachers in this field deserve more attention.
Bakalářská práce se zabývá problematikou šikany na základní škole. Vychází ze současného stavu stále se zvyšujícího agresivního chování mezi dětmi na základních školách. Jejím cílem je zmapovat výskyt šikany na druhém stupni základní školy. Práce je členěna na dvě části. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku šikany, stádia šikanování, protagonisty šikany, šikanu na školách apod.. Praktická část zjišťuje výskyt šikany na druhém stupni základní školy. Výsledky ukazují, že šikana se na druhém stupni vyskytuje, a proto je třeba se více zaměřit na proškolování a dovednosti pedagogů v této oblasti.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 74 s., 3 s. příloh
Subject(s)
bullying, stages of bullying, types of bullying, protagonists of bullying, bullying in school, prevention of bullying, description of bullying, psychic bullying, physical bullying, assistance for the victims of bullying, school parliament, šikana, stádia šikanování, druhy šikany, protagonisté šikany, šikana ve školách, prevence šikany, zmapování šikany, psychická šikana, fyzická šikana, pomoc při šikaně, školní parlament
Citation
ISSN
ISBN