Hodnocení efektivity vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku

Title Alternative:Evaluation of Efficiency of Staff Education in Selected Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je analyzovat systém vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Com Plus CZ, a.s., identifikovat případné nedostatky a následně vytvořit návrhy opatření. Úvodní část diplomové práce postupně popisuje všeobecné řízení lidských zdrojů, význam vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě systematické vzdělávání zaměstnanců. V následující části jsou teoretické poznatky a dostupné firemní materiály využity pro charakterizování společnosti a navazující analýzu vzdělávacího systému prostřednictvím dotazníkového šetření. V samotném závěru práce jsou prezentovány výsledky šetření a z nich plynoucí návrhy a doporučení, jejichž následná realizace povede ke zlepšení situace v dané oblasti.
Description
86 s., 10 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
employee training and education, economic efficiency, vzdělávání zaměstnanců, ekonomická efektivnost
Citation
ISSN
ISBN