Hodnocení efektivnosti antimikrobiálních úprav na cyklistických dresech

Title Alternative:Evaluation of the effectiveness of antimicrobial treatments for cycling jerseys
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti antimikrobiálních úprav na cyklistických dresech. Cílem práce je porovnat efektivnost antimikrobiálního účinku úpravy provedené výrobcem pleteniny s úpravou provedenou v domácím prostředí. Konkrétně byla hodnocena úprava vpletením stříbrné nitě s aplikací reklamního vzorku Silver Plus. Dalším cílem práce je vytipování vhodné metodiky, kterou bude nadále možno používat k rutinnímu testování.
 Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a experimentální. V teoretické části byla provedena odborná rešerše na diskutovaná témata. V experimentální části jsou použity metodiky, pomocí kterých je možné vyvozovat hypotézy o fungování antimikrobiálních vlastností funkčních úprav. Na základě získaných výsledků došlo k významnému rozšíření spektra testů, tak aby se výsledky vhodně doplňovaly. Diplomová práce tedy diskutuje výsledky získané nejen biologickými, ale i chemickými a mikroskopickými metodami. Dotazníkové šetření vedlo ke vzniku marketingové strategie, kterou je možné aplikovat na testovaný reklamní produkt
Description
93 stran :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
synthetic materials, sports clothing, syntetické materiály, sportovní oděvy
Citation
ISSN
ISBN