Mapové dílo Josefa Matouscheka

Title Alternative:Map work of Josef Matouschek
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá mapovým dílem Josefa Matouscheka, který vytvářel v letech 1896-1938 turistické mapy v rámci ''Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory'' v Liberci. Práce nejprve seznamuje s osobou Josefa Matouscheka a také s Německým horským spolkem pro Ještědské a Jizerské hory. Dále se práce soustředí na stěžejní části - kartografický rozbor a aplikaci tématu v praxi. Po úvodu do studia map je proveden kartografický rozbor pro 5 hlavních a 3 vedlejší Matouschekovy mapy. Vzhledem k charakteru map (turistické) bylo jako hlavní téma aplikace zvoleno ''Vývoj značených turistických cest v CHKO Jizerské hory a KÚ Liberec'', kde je sledován postupný vznik a zánik turistických cest v první pol. 20. st. a tento stav je porovnáván se současnou sítí značených turistických cest. Jako druhá aplikace bylo zvoleno téma''Zaniklá sídla Matouschekových map'', kde byly porovnáním s dnešní mapou hledány zaniklé obce a osady. Z obou těchto aplikací byly vytvořeny mapové výstupy.
Description
101 s., 2 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
maps, mapy, kartografie
Citation
ISSN
ISBN