Středisko výchovné péče

Title Alternative:Educational Care Center
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou poruch chování a jejich řešením v rámci intervence střediska výchovné péče. Jejím cílem bylo zmapovat úspěšnost dobrovolného diagnostického pobytu u dětí, jež jej absolvovaly v prvním pololetí školního roku 2009/2010 ve středisku výchovné péče v severočeském regionu. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů charakterizovala středisko výchovné péče, popisovala jeho klientelu a činnost, dále analyzovala problematiku klientů střediska výchovné péče zaměřenou na poruchy chování a sociální znevýhodnění a stručně představila systém výchovného poradenství. Praktická část zjišťovala pomocí analýzy dokumentů, dotazníku a rozhovorů úspěšnost dobrovolného diagnostického pobytu z pohledu respondenta, tj. dítěte, jež jej absolvovalo a z pohledu jeho zákonných zástupců a třídního učitele. Výsledky ukazovaly, že vnímání úspěšnosti je z pohledu každého jedince zcela subjektivní a závisí na celé řadě faktorů. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zhodnocení úspěšnosti dobrovolného diagnostického pobytu ve středisku výchovné péče z několika pohledů současně.
Description
116 s., 8 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
correction centers, educational arrangements, behaviour disorders, střediska výchovné péče, výchovně-vzdělávací zařízení, poruchy chování
Citation
ISSN
ISBN