Podnikatelské prostřední a analýza trhu práce na Mladoboleslavsku

Title Alternative:The Business Environment and Analysis of Labour Market in the Region of Mladá Boleslav
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti na Mladoboleslavsku a možnosti ovlivnění její míry. Dopodrobna se zabývá podnikem Škoda Auto, a.s., který je největším místním zaměstnavatelem a má tak na zdejší nezaměstnanost obrovský vliv. Hlavním cílem je zhodnocení spolupráce škol a podniků v tomto regionu, což je aspekt, který s nezaměstnaností úzce souvisí a může ji výrazným způsobem ovlivnit. Práce vychází především ze statistických údajů firmy a z dotazníkového šetření, které autorka provedla na zdejších středních školách a jedné vysoké škole. Nejprve vysvětluje teorii, která souvisí s danou problematikou. Na teoretickou část navazuje praktická, která analyzuje Mladoboleslavsko, zaměřuje se na zaměstnance firmy Škoda Auto, a.s. a nakonec vyhodnocuje výsledky dotazníkového šetření. Z dostupných informací bylo na závěr zjištěno, že obory, které školy nabízejí ke studiu, jsou v regionu postačující. Podniky a školy se spolu snaží komunikovat, a pokud budou ze získaných informací více těžit a lépe na ně reagovat, lze předpokládat pozitivní vliv škol na výši nezaměstnanosti. Hlavním problémem jsou někdy zbytečně vysoké nároky zaměstnavatelů a představy uchazečů o zaměstnání, které se často neslučují s podmínkami nabízenými firmami.
Description
94 s., 10 s. příl. :il., tab., grafy +1 CD ROM
Subject(s)
labor market, unemployment, trh práce, nezaměstnanost
Citation
ISSN
ISBN