Propagace kombinované formy výuky na Fakultě textilní

Title Alternative:The propagation of a combined form of study at the Faculty of textile engineering
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This graduation thesis offers complete view of communicative collection of the faculty of textile engineering with emphasis on a propagation of a combined form of study. A marketing communicative strategy comes through the analysis of the current situation in the textile industry, through the analysis of the current position of the faculty of textile engineering on the study market. There is also tendency to judge future development connected with the textile industry. By means of the marketing research there were founded motives of current students to prepare the communicative collection in the way that would fit best to the set market segment. In the following part of that work there is presented marketing as itself and its tools that can be usable for school as a representative of non-profit making segment. The marketing collection is followed by concrete communicative complex with concrete suggestions and concrete forms of propagation. The last part of the thesis belongs to the economics evaluation of presented suggestions
Zpracovaná bakalářská práce poskytuje souhrnný pohled na komunikační mix textilní fakulty s důrazem na propagaci kombinované formy studia. Marketingová komunikační strategie vychází z analýzy současné situace v textilním průmyslu, z analýzy současné pozice textilní fakulty na trhu se vzděláním a rovněž je snaha o odhadnutí budoucího vývoje v textilním průmyslu. Prostřednictvím marketingového výzkumu jsou zjištěny motivy současných studentů tak, aby výsledný komunikační mix co nejlépe zasáhl uvedený segment trhu. V další části je nastíněn marketing a jeho nástroje použitelné pro školu, jakožto neziskový sektor. Na marketingový mix dále navazuje zacílený komunikační mix s konkrétními návrhy a formy propagace. Poslední část je věnovaná ekonomickému zhodnocení uvedených návrhů.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD-R; rozsah: 67
Subject(s)
textile industry, the faculty of textile engineering, communicative collection, the propagation, combined form of study, marketing research, textilní průmysl, fakulta textilní, komunikační mix, propagace, kombinovaná forma studia, marketingový výzkum
Citation
ISSN
ISBN