Zjišťování anizotropie pevnosti a tažnosti filetové osnovní pleteniny

Title Alternative:Recognition anisotropy tenacity and tensibility filet warp knitted fabric
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu osnovní filetové vazby na pevnost a tažnost osnovní pleteniny. Teoretická část je zaměřena na osnovní vazby a mechanické vlastnosti pleteniny. V experimentální části je věnována pozornost výrobě filetové pleteniny v různých hustotách, základním výpočtům, především měření pevnosti a tažnosti v jednotlivých směrech namáhání plošné textilie. Výsledky měření jsou vyhodnoceny v tabulkách a grafech.
This baccalaureate work is about influence warp fillet bindings on tenacity and tensibility warp knitted fabric. Theoretical part is specialized on warp bindings and mechanical properties knitted fabric. In experimental part is devoted focus production filet knitted fabric in different densities, basic calculations, above all metering tenacity and tensibility in single directions straining areal textile. The results of the measurements are evaluated in tables and charts.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 50 s., 12 s. příloh
Subject(s)
filetová vazba, osnovní pletení, pevnost, rašlový stroj, tažnost, hustota pleteniny, fillet strukture, warp knitting, tenacity, raschel machines, tensibility, density knitted fabric
Citation
ISSN
ISBN