Geografický průvodce po místech bojů na Sočské frontě 1915-1917 v Julských Alpách

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zmapováním válečných událostí a hlavních míst bojů na sočskéfrontě v letech 19151917 v Julských Alpách. Úvod teoretické části se zaměřuje na historický průběh jednotlivých bitev a výzbroj rakousko-uherské a italské armády za první světové války. Další kapitoly popisují život významných Čechů, kteří se bojů na Soči také zúčastnili a charakterizují vybrané obce daného území v minulosti i současnosti. V praktické části jsou na základě terénního průzkumu zpracovány historicko-geografické exkurze, jež by měly čtenářům komplexním způsobem představit sočské bitvy a fungovat jako turistický průvodce po vybraných lokalitách na západních hranicích Slovinska.
The bachelor's thesis deals with the mapping of war events and main places of fights of the Isonzo Front in the years 19151917 in the Julian Alps. The introduction of the theoretical part focuses on the historical course of individual battles and the armament of Austro-Hungarian and Italian armies. The next chapters describe well-known Czechs who took part in Isonzo battles and also characterize selected municipalities in the area in the past and present. The analytical part includes historical-geographical excursions that are prepared on the basis of a field survey. These excursions should introduce the battles of Isonzo to readers and function as a tourist guide to selected localities in the western borders of Slovenia.
Description
Subject(s)
Sočská fronta, Julské Alpy, první světová válka, terénní průzkum, turistický průvodce, Slovinsko, The Isonzo front, the Julian Alps, the first world war, field survey, a tourist guide, Slovenia
Citation
ISSN
ISBN