Komunikační kompetence u dětí v riziku specifických poruch učení

Title Alternative:Communication Skills of Children at Risk for Learning Disabilities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce si kladla za cíl zjistit výskyt specifického logopedického nálezu u dětí předškolního věku. Práci tvořily dvě základní části. Teoretická část práce se zaměřila na ontogenezi a fylogenezi řečového vývoje. Popisovala faktory, které jsou určující pro vývoj řeči a celou oblast jazykových rovin. Zmiňuje také problematiku specifického logopedického nálezu a možnou predikci specifických poruch učení. Praktická část se zabývala diagnostikou specifického logopedického nálezu u dětí předškolního věku a zjišťováním oslabení těchto dětí ve všech jazykových rovinách. Za přínos práce bylo možno považovat získané údaje z výzkumného šetření, které dávaly podklad pro navržení opatření směřujících k prevenci rizik specifických poruch učení již v předškolním věku.
Description
93 s., 12 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
learning disabilities, communication skills, speech development, specifické poruchy učení, komunikační dovednosti, vývoj řeči
Citation
ISSN
ISBN