Tvorba softwaru, který vyhodnocuje nejkratší cestu na vytvořené městské pouliční síti

Title Alternative:Creating software which evaluates the shortest path on the existing municipal street network
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou softwaru vyhledávajícího nejkratší cestu mezi dvěma body v pouličním modelu města. Aplikace je napsána pomocí programovacího jazyka C#, který spadá pod .NET. Městský model bude representován datovým souborem, se kterým bude aplikace poté pracovat. V této práci datový soubor obsahuje město Liberec. Vstupní body do aplikace jsou omezeny pouze na křižovatky, není tedy možné zadat si vyhledávání nejkratší cesty mezi dvěma body na ulici. V oblasti ovládání aplikace umožňuje vyhledávat nejkratší cestu jen pro určité uživatelem nastavené kategorie pozemních komunikací např. jen přes silnice 1. třídy. Program dále umožňuje exportovat výslednou cestu do textového souboru. Aplikace má pouze textové uživatelské rozhraní, což znamená, že vstupní body jsou zadávány pomocí názvů křižovatek a výstup je dán seznamem těchto názvů.
Description
49 s., 21 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
software, computer algorithms, software, algoritmy (programování)
Citation
ISSN
ISBN