Tepelné a chemické vlivy na objemovou stálost pěnového polystyrenu

Title Alternative:Heat and chemical for volume stability of foaming polystyrene /
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na experimentálním ověření vlivu teploty a vybraných chemických látek na objemovou stálost pěnového polystyrénu. Konkrétně byl ověřen vliv teploty na objemové změny desek pěnového polystyrénu a drceného pěnového polystyrénu při teplotách (75, 78, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140)°C a vliv chemikálií (acetonu, toluenu, nitroředidla) na objemové změny desek pěnového polystyrénu.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN