Inovační činnost podniku v oblasti automatizace strojního zařízení

dc.contributorHanuš Michal, Ing. : 66601
dc.contributor.advisorMatějovská Petra, Ing. Ph.D., MBA : 58382
dc.contributor.authorPavlíček, Adam
dc.contributor.otherLaboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210
dc.contributor.otherFárek Jiří, prof. Ing. CSc. Konzultant : 54889
dc.contributor.otherŽid Vladimír Konzultant2 : 65860
dc.date.accessioned2019-03-13T14:12:43Z
dc.date.available2019-03-13T14:12:43Z
dc.date.committed2018-5-31
dc.date.defense2018-6-11
dc.date.submitted2016-10-30
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem hodnocení inovační činnosti v oblasti automatizace strojních zařízení. V první části se snaží vymezit základní pojmy v oblasti inovace a automatizace strojů, jednotlivými teoriemi a vybranými metodami hodnocení. V druhé části je retrospektivně hodnocen vybraný inovační projekt podle předem vybraných hodnotících metod a kritérií. Inovace není hodnocena pouze podle ekonomických hledisek, ale také podle jejího přínosu pro společnost. Tento projekt je následně porovnáván s inovační variantou, která nebyla realizována. Z výsledků vyplývá, že nebyla vybrána ta nejvýhodnější varianta inovačního projektu. V závěru práce se nalézá doporučená metodika hodnocení inovačních projektů podniku v budoucnosti. Jsou zde vypsána také možná rizika a fakta, která si zaslouží pozornost podniku.cs
dc.description.abstractInnovation aktivity of company in automation of machinery equipment. Master thesis deals with the topic innovation activity of company in automation of machinery equipment. At the beginning, it is trying to bring the basics terms of innovation and automation, theories and the selected evaluation methods. In the second part there is evaluated the innovation project according to the selected evaluation criteria and methods. The innovation is not evaluated according to the economic criteria only, but also according the social benefits. This project is compared to the another project which was not implemented. The results show the most favorable option was not selected. In the end of the thesis there is a recommended methodology for evaluation of innovation projects in the future. There are writen possible risks and facts which deserves the attention of the company.en
dc.description.mark
dc.format73 s. (111 787)
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky žádné 0
dc.identifier.signatureV 201900222
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/151468
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonTIDD, Joseph a John R. BESSANT. Managing Innovation: integratingtechnological, market and organizationalchange. 4th ed. Chichester: John Wiley&Sons, 2009. ISBN 9780470998106. EDQUIST, Charles a Maureen D. MCKELVEY. Systems ofinnovation: growth, competitiveness and employment. Northampton, MA, USA: E. ElgarPub., 2000. ISBN 1858985730. BARTES, František. Inovace v podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 9788021436343. PITRA, Zbyněk. Management inovačních aktivit. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 808694610X. BURKOVIČ, Jan. Mechanizace a automatizace výrobních zařízení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. ISBN 8024805138. Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz)
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectinovacecs
dc.subjectinovační projektcs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectcash flowcs
dc.subjectmetody hodnocenícs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectinnovationen
dc.subjectinnovation projecten
dc.subjectautomotionen
dc.subjectcostsen
dc.subjectcash flowen
dc.subjectmethods of evaluationen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectecologyen
dc.subject.verbisautomationen
dc.titleInovační činnost podniku v oblasti automatizace strojního zařízenícs
dc.titleInnovation activity of company in automation of machinery equipmenten
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineVPP
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE15000539
local.identifier.stag35335
local.identifier.verbiskpw06569781
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo222
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:21:17cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Podniková ekonomika-Vybrané procesy podnikucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pavlicek_Adam_DP__Inovacni_cinnost_podniku_v_oblasti_automatizace_strojniho_zarizeni.pdf
Size:
1.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_DP_Pavlicek_PDF.pdf
Size:
227.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pavlicek.pdf
Size:
58.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP