Analýza využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci ČR a libereckého regionu

Title Alternative:Analysis of drawing of financial means from Structural Funds of EU in the Czech Republic and in region of Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. V teoretické části jsou vysvětleny základní principy, cíle a nástroje, které jsou podstatou politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Popisuje vznik a vývoj regionální politiky v ČR a způsob implementace nástrojů evropské politiky soudržnosti v ČR. Praktická část analyzuje čerpání finančních prostředků v ČR v období 2004 - 2006. Zaměřuje se na rozbor poskytnutých subvencí v Libereckém kraji a porovnává je s výsledky čerpání v ostatních krajích ČR. Na základě zkušeností žadatelů o dotace jsou zmapovány nejzávažnější problémy, které se při realizaci projektů vyskytují. Závěr obsahuje zobecnění příčin neúspěšnosti žadatelů o evropské dotace, nastiňuje možná řešení a dává doporučení vedoucí k zlepšení situace.
The thesis focuses on drawing of financial means from Structural Funds of EU. The theoretic part characterises the basic principles, objectives and tools of Economic and Social Cohesion Policy of EU. It describes origin and development of regional policy in the Czech Republic and implementation of european cohesion policy in the Czech Republic. The practical part analyses drawing of financial means in the Czech Republic in the period 2004 - 2006. It focuses on analysis of already obtained subventions in region of Liberec and compares them with other regions in the Czech Republic. On the basis of grant applicants experiences there are monitored the main problems, which occure during projects realization. The conclusion includes the generalisation of reasons of applicants failure, summarises possible solutions and gives recommendations to improvement today´s situation.
Description
katedra: KEK; rozsah: 90 s., 15. s. tab. příloh
Subject(s)
čerpání dotací z eu, iniciativy společenství, operační programy, politika hospodářské a sociální soudržnosti eu, programové dokumenty, předvstupní fondy eu, regionální politika, strukturální fondy, drawing of subvention from eu, community initiatives, operation programmes, economic and social cohesion policy of eu, programming documents, pre-accession funds of eu, regional policy, structural funds
Citation
ISSN
ISBN