Kvalita vybraných výrobků podle legislativy České obchodní inspekce

Title Alternative:QUALITY OF SELECTED PRODUCTS BY LEGISLATION CZECH TRADE INSPECTION
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis describes the activities of the Czech Trade Inspection, which monitors and oversees the quality and safety of products offered on the Czech market. Measures are mentioned, which the European Union consumer protection introduced and wals in which the Czech Republic affects the quality od Czech products. Attention is paid to brand quality and environmental labeling. There are also mention the quality of clothes on the Czech market.
Tato bakalářská práce popisuje činnost České obchodní inspekce, která kontroluje a dohlíží na kvalitu a bezpečnost výrobků nabízených na českém trhu. Jsou zde zmíněny opatření, která zavedla Evropské unie pro ochranu spotřebitele i způsoby jakými Česká republika zasahuje do jakosti českých produktů. Pozornost je věnována značkám kvality a environmentálním značení. Nechybí tu zmínka o kvalitě oděvů na českém trhu.
Description
katedra: KOD; přílohy: CD ROM; rozsah: 83s., 7s. příloh
Subject(s)
czech trade inspection, product quality, consumer protection, quality mark, quality rating, organic products, česká obchodní inspekce, kvalita výrobků, ochrana spotřebitele, značka kvality, hodnocení kvality, ekologické výrobky
Citation
ISSN
ISBN