Multiplatformní aplikace v prostředí .NET

Abstract
Tato práce se zabývá seznámením se s vývojem multiplatformních aplikací v prostředí .NET. Zkoumá jednotlivé vývojové prostředí, které porovnává v rámci vlastností a struktury. Zmíněná prostředí korespondují s nástupem nejnovější verze technologie .NET, jenž umožňuje nový způsob tvorby multiplatformních aplikací. Výstupem práce jsou aplikace, které tuto technologii využívají pro přístup k datům měřících přístrojů a jejich zpracování. V aplikacích je kladen důraz na opakovatelnost kódu včetně využití rozdílů jednotlivých prostředí. Aplikace jsou v závislosti na podpoře prostředí testovány na platformách Windows, Linux a Android.
This work is focused on multiplatform application development using .NET platform. It studies development environments, which it compares in terms of features and structure. These environments revolve around new version of .NET technology, which creates new ways to multiplatform development. Output of this work are applications, which uses this technology in order to access data of measuring instruments and process them. The main focus is on code repeatability, including use of differences of each environment. Applications are tested on platforms Windows, Linux and Android, depending on platform support of each environment.
Description
Subject(s)
Multiplatformní aplikace, vývojové prostředí, operační systém, technologie .NET, platforma, kód, uživatelské prostředí, Multiplatform application, development environment, operating system, .NET technology, platform, code, user interface
Citation
ISSN
ISBN