Užívání drog středoškoláky

Title Alternative:High School Student's Drug Use
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor Thesis "High School Students' Drug Use" is focused on high school students and their experiences with drugs. The main objective is to determine the expansion of drug use among high school students. Another goal is to analyze factors influencing first use of addictive substances. The work is also trying to find out how are the high school students aware about drugs. The work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical section summarizes basic information about drugs and their partition. Then the thesis deals with drug addiction and prevention options. The practical part includes two researches. Quantitative research that was conducted through a questionnaire and qualitative research that was conducted through a narrative interview with the high school students. The work is, of course, also an evaluation of the collected data.
Bakalářská práce ?Užívání drog středoškoláky? je zaměřena na studenty střední školy a jejich zkušenosti s drogami. Hlavním cílem je zjistit rozšíření užívání drog u studentů střední školy. Dalším cílem práce je zmínit faktory ovlivňující první užití návykové látky. Práce se také snaží zjistit, jaké mají studenti střední školy povědomí o drogách. Práce je rozčleněna na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o drogách a jejich rozdělení. Poté se práce zabývá drogovou závislostí a možnostmi prevence. Praktická část obsahuje dva výzkumy. Výzkum kvantitativní, který byl proveden formou dotazníku a výzkum kvalitativní, jež je proveden formou narativního rozhovoru se studenty střední školy. Součástí práce je samozřejmě také vyhodnocení zjištěných dat.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 63 s.
Subject(s)
drugs, high school student, drug addiction, social environment, prevention, drogy, student střední školy, drogová závislost, sociální prostředí, prevence
Citation
ISSN
ISBN