Optimální způsob eliminace barevných odchylek mezi dvěma technologiemi digitálního tisku

Title Alternative:Optimal method for elimination of color divergence between two digital printing technologies
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Na pracovišti tiskařské dílny katedry designu existují v současné době tři technologie digitálního tisku - tisk reaktivními, sublimačními a pigmentovými inkousty. Barevné odchylky výsledných tisků jsou způsobeny jednak různými typy vstupních inkoustů a jednak volbou různých kalibračních profilů. Pro bakalářskou práci byla vybrána optimalizace tisku sublimačními a pigmentovými inkousty. Cílem práce bylo vytvoření dvou barevných profilů. Protože vstupní inkousty jsou dodávány firmou, od které byly stroje odkoupeny, byla práce zacílena na vytvoření vhodných profilů odpovídajících daným technologiím. Tato práce prokázala možnost limitované optimalizace barevných výstupů.
There are three digital printing technologies in the printing workshop of department of design - with reactive, sublime and pigment inks. Final print color divergences are caused by different types of input inks and by choice of different calibration profile. For this thesis was chosen the optimalization of sublime and pigment inks. The purpose of this thesis is to create two color profiles. Because input inks are supplied by a firm that provided machines as well, this thesis was aimed to create a suitable profiles corresponding to a given technologies. This thesis demonstrated possibility of limited optimalization of color outputs.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 přeložený manuál programu Perfect Print, 1 CD; rozsah: 29 s., 14 s. obr. příloh
Subject(s)
kalibrace, pigmentový inkoust, sublimační inkoust, denzitická křivka, kalibrační profil, calibration, pigment ink, sublimation ink, density curve, calibration profile
Citation
ISSN
ISBN