Prostorové pletení

Title Alternative:SPATIAL KNITTING
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce pojednává o prostorovém pletení, kterým můžeme docílit množství výrazných efektů. Vytvarování pleteniny se dá dosáhnout různými způsoby, které jsou v této práci popsány. Jednou z možností, jak tvarovat pleteninu je pomocí navěšování oček na pletacím stroji. Součástí bakalářské práce je vzorník a pletený nástěnný obraz. Vzorník obsahuje patnáct plasticky vytvarovaných pletenin a na pleteném obraze jsou použity jednotlivé druhy tvarování a uplatněná je i řada dalších prvků. Obraz vyhotovený touto technikou může zútulnit prostředí domova. A to nejen technikou, jakou je vyhotoven, ale i barvou. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit nový, netradiční způsob tvarování pleteniny a využít tento druh vzorování jak v interiéru, tak na oděvech a oděvních doplňcích.
This work focuses on spatial knitting, which can be used to gain a significant amount of patterns. Shaping of knitted textile can be achieved by different ways, which are described in this work. One way of forming knitted textile is using hung up links on knitting machines. Part of this bachelor´s work are samples of patterns and a knitted tapestry. Sampler contains fifteen plastically knitted ornaments. Different types of shaping are used on the knitted tapestry and many other techniques are applied as well. The tapestry made by this technique may create a cozier impression in the interior. This effect can be achieved not only by the technology, which is used to create it, but also by its color. The aim of this work was to create a new, innovative way of forming a knitted textile. This type of patterned knitted fabric can be used in the interior, on the garments or clothing accessories.
Description
katedra: KDE; přílohy: CD; rozsah: 59 s., 17 s. obr. příloh.
Subject(s)
smysl, prostorové tvarování, navěšování oček, patronování, polyakrylonitril, béžová barva, sense, spatial shaping, hung up links, notation, polyacrylonitrile, beige
Citation
ISSN
ISBN