Vliv teploty tváření na velikost přetvárného odporu při zkoušce tlakem

dc.contributorHisem Pavel, Ing. Ph.D. : 65637
dc.contributor.advisorSolfronk Pavel, doc. Ing. Ph.D. : 55399
dc.contributor.authorKameník, Jakub
dc.contributor.otherSobotka Jiří, Ing. Ph.D. Konzultant : 61522
dc.date.accessioned2021-12-23T07:02:15Z
dc.date.available2021-12-23T07:02:15Z
dc.date.committed2022-5-15
dc.date.defense2021-09-02
dc.date.submitted2020-11-15
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je vliv teploty tváření na velikost přetvárného odporu při zkoušce tlakem. Teoretická část je věnována popisu technologií objemového tváření a metodám stanovení přetvárného odporu při tváření. V experimentální části bylo provedeno měření konstrukční oceli. Byly provedeny zkoušky pěchováním za určitých teplot potřebné k následnému určení jednotlivých přetvárných odporů. Dále se experimentální část zabývá popisem materiálu, dále pak popisem strojů a zařízení použitých při měření.cs
dc.description.abstractThe topic of this bachelor´s thesis is effect of forming temerature on the amount of deformation resistence during the compression test. The theoretical part is devoted to the description of forming and methods for determining the deformation resistence during forming. In the experimental part, the measurement of structural steel was performed. Test were performered by upsetting at certain temperatures necessary for the subsequent determination of individual deformation resistence. Furthermore, the experimental part deals with the description of the material, then the descripton of machines and equipmnet used in the measurment.en
dc.description.mark
dc.format60 s.
dc.format.extentGrafy, Tabulky Není
dc.identifier.signatureV 202103609
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161293
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1] ~~ ASM INTERNATIONAL, Howard KUHN a ASM INTERNATIONAL, ed. Mechanical testing and evaluation. [11. ed.], 1. print. Materials Park, Ohio: ASM International, 2000. ASM handbook, prepared under the direction of the ASM International Handbook Committee; Vol. 8. ISBN~978-0-87170-389-7.par par[2] ~~ SEMIATIN, S. L. a ASM INTERNATIONAL, ed. Forming and forging. 9. ed., 5. print. Metals Park, Ohio: American Society for Metals, 1998. Metals handbook, prepared under the direction of the ASM Handbook Committee; Vol. 14. ISBN~978-0-87170-020-9.par par[3] ~~ HERTZBERG, Richard W. Deformation and fracture mechanics of engineering materials. 4th ed. New York: J. Wiley & Sons, 1996. ISBN~978-0-471-01214-6.par par[4] ~~ PÖHLANDT, Klaus. Materials testing for the metal forming industry. Berlin u.a: Springer, 1989. ISBN~978-3-540-50651-5.par par[5] ~~ TSCHÄTSCH, Heinz. Metal forming practise: processes - machines - tools. Berlin&
dc.relation.isbasedonx202f;; New York: Springer-Verlag, 2006. ISBN~978-3-540-33216-9.par par[6] ~~ PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu I. Brno: CERM, 2003. ISBN~978-80-7204-283-8.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectPřetvárný odporcs
dc.subjectzkouška pěchovánímcs
dc.subjectkonstrukční ocelcs
dc.subjectteplota tvářenícs
dc.subjectobjemové tvářenícs
dc.subjectTESTOMETRIC FS100CTcs
dc.subjectDeformation resistanceen
dc.subjectupsetting testen
dc.subjectconstruction steelen
dc.subjectforming temperatureen
dc.subjectformingen
dc.subjectTESTOMETRIC FS100CTen
dc.titleVliv teploty tváření na velikost přetvárného odporu při zkoušce tlakemcs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKSP
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS18000053
local.identifier.stag42081
local.identifier.verbis
local.identifier.verbise405246b-43e1-4170-9ab6-5a3886322b45
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3609
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jakub_Kamenik_Vliv_teploty_tvareni_na_velikost_pretvarneho_odporu_pri_zkousce_tlakem.pdf
Size:
3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kamenik_2.pdf
Size:
809.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hodnoceni_BP_Kamenik.pdf
Size:
834.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections