Analýza vybraných aspektů povinného ručení v České republice včetně volby optimální pojistné ochrany pro modelový vozový park vybrané organizace

Title Alternative:Analysis of Selected Aspects of Liability Insurance in the Czech Republic Including the Choice of Optimal Insurance Protection for Model Car Fleet in Selected Organization
Abstract
Hlavním cílem je nejprve zanalyzovat současný pojistný trh a následně provést komparativní analýzu vybraných aspektů povinného ručení u pěti zvolených pojišťoven, které zaujímají největší podíl na trhu. Na základě této analýzy je následně zvolena optimální pojistná ochrana pro modelový vozový park vybrané organizace. Práce je rozdělena do několika oblastí. Nejprve se zabývá sběrem informací potřebných k vypracování této práce. Poté se věnuje postavení pojištění odpovědnosti za škodu v rámci neživotních pojištění. Následně je provedena analýza předepsaného hrubého pojistného pomocí elementárních charakteristik vývoje časových řad. Neméně důležitou částí je identifikace trendu s následnou predikcí vývoje předepsaného hrubého pojistného na následující dva roky. V neposlední řadě se zaměřuje na volbu optimální pojistné ochrany pro danou organizaci na základě porovnání nabídek pojišťoven z několika různých hledisek.
Description
110 s., 6 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
automobile insurance, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Citation
ISSN
ISBN