Tvorba elektricky vodivých textilních struktur

Title Alternative:Creation of electrical conductive textile structures
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce představuje elektrotextilie, které jsou vytvořené nanesením elektricky vodivých komponent na textilii. Elektrotextilie jsou novou generací ohebných a multifunkčních textilních struktur. Teoretická část práce je zaměřená na průzkum textilních inteligentních struktur a možnost jejich výroby. Experimentální část je zaměřená na tvorbu elektricky vodivých drah technologií sítotisku pomocí elektricky vodivé pasty. Součástí práce je ověření schopnosti vodivých drah odolávat mechanickému namáhání na ohyb a tlak. Stabilita elektrických vlastností je ověřena při různých hodnotách vlhkosti, které simulují reálné prostředí.
This thesis represents electrotextiles, that are created by striking electrical conductive components onto fabrics. Electrotextiles are new generation of flexible and multifunctional textile structures. Theoretical part is oriented at research of textile inteligent structures and possibility of their production. Experimental part is directed on the production of electrical conductive circuits by technology screen printing with the electrical conductive paste. Component of this work is attestation of ability conductive circiuts to resist mechanical strainings of bending and compression. Stability of electrical properties is tested by different values of moisture, which simulate real environment.
Description
katedra: KOD; přílohy: 2 CD ROM; rozsah: 122 s., 9 s. příloh
Subject(s)
elektrický odpor, elektronická textilie, inteligentní textilie, klávesnice, sítotisk, vodivá dráha, vodivá pasta, electrical resistance, electronic textile, inteligent textile, keypad, screen printing, conductive circuit, conductive paste
Citation
ISSN
ISBN