Návrh vhodné strategie internetového marketingu IS Firon

Title Alternative:Suggestion of suitable strategy of online marketing of Firon IS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis focuses on the description of the online marketing and its problems. The aim of this thesis is to describe principles of online marketing, especially promotion phase, campaigns measurement and their evaluation, so that there are only positive, but not only financial, results. Except the theoretical and generally known information, I have used my own knowledge and remarks gained during more than 3 years experience in internet marketing. In the practical part, all findings are applied to the online information system Firon. The first chapter contains the theoretical information about internet marketing. In the next chapter, Introduction of Information System Firon, there are described the main parts of the IS Firon. The third chapter is called Determination of Appropriate Metrics of Internet Marketing and provides key metrics, which are then used to evaluate the success of the recommended marketing strategy. In the next chapter we can find the practical proposals of online marketing strategy for IS Firon and its implementation. Status of Measured Metrics and their Comparison with Initial Conditions is the last chapter and compares the state of previously determined metrics before and after the implementation of the proposed marketing strategy.
Diplomová práce se zaměřuje na popis problematiky online marketingu. Cílem této práce je popsat zásady online marketingu, zejména fázi propagace, měření kampaní a jejich vyhodnocování tak, aby došlo k pozitivním nejen finančním výsledkům. Kromě teoretických a obecně známých informací jsou v této práci využity mé znalosti a postřehy, které jsem získal během více než 3 let praxe v oblasti internetového marketingu. V praktické části jsou všechny poznatky aplikovány na online informační systém Firon. První kapitola obsahuje teoretické informace o internetovém marketingu. V kapitole Představení informačního systému Firon jsou popsány hlavní části IS Firon. Kapitola Stanovení vhodných metrik internetového marketingu stanovuje hlavní metriky, které jsou následně použity pro hodnocení úspěšnosti doporučené marketingové strategie. Návrh vhodné marketingové online strategie IS Firon zahrnuje praktický návrh online marketingové strategie IS Firon a její implementaci. Poslední kapitola Stav měřených metrik a jejich srovnání s výchozím stavem porovnává stav dříve stanovených metrik před a po implementaci navržené marketingové strategie.
Description
katedra: KIN; rozsah: 89 s. (87 697 znaků)
Subject(s)
online marketing, internet advertising, analysis, metrics, promotion, conversion, evaluation, online marketing, internetová reklama, analýza, metriky, propagace, konverze, vyhodnocení
Citation
ISSN
ISBN