Mentálně postižený jedinec v produktivním věku

Title Alternative:Mentally Handicapped Person in Productive Age
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou volného času jedinců s mentálním postižením v produktivním věku. Cílem práce bylo charakterizovat mentální retardaci a popsat okolností jejího vzniku. Dále se práce zabývá aspektem podporovaného zaměstnávání. Práci tvořily dvě stěžejní části. Teoretická část se zabývala různými pohledy na problematiku mentální retardace, její příčiny a projevy. Teoretická část vycházela ze studia současné odborné literatury, která byla vzájemně porovnávána. Práce se zabývala možnostmi zaměstnávání lidí s mentálním postižením a přiblížila téma podporovaného zamě. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice je zjištění, že jedinci s mentálním postižením na Děčínsku mají možnost výběru aktivit v několika zařízeních, které je formou služeb poskytují. Aktuální formou podpory je podporované zaměstnání, které je velmi důležitým prostředkem socializace.
Description
106 s., 8 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
osoby s mentálním postižením, podporované zaměstnávání, mentální retardace, people with mental disabilities, supported employment, mental retardation
Citation
ISSN
ISBN