Finanční gramotnost dospělých mentálně postižených osob

Title Alternative:Financial Literacy of Adults with Mental Disabilities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou finanční gramotnosti dospělých osob s mentálním postižením, které v současné době žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda má individuální výcvik sociálních dovedností vliv na zvýšení finanční gramotnosti dospělých osob s mentálním postižením žijících v chráněném bydlení. Dílčím cílem bylo zjistit úroveň finanční gramotnosti uživatelů v domově pro osoby se zdravotním postižením. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Teoretická část objasňovala a popisovala základní pojmy z oblasti mentálního postižení a péče o osoby s tímto postižením, transformaci sociálních služeb a základy finanční gramotnosti. Praktická část zjišťovala pomocí polostrukturovaného rozhovoru úroveň finanční gramotnosti respondentů a vliv sociální práce na zvýšení úrovně finanční gramotnosti těchto respondentů. Výsledky byly vyhodnoceny a ukazovaly, že úroveň finanční gramotnosti dospělých osob s mentálním postižením je nízká a účinek výcviku sociálních dovedností v oblasti finanční gramotnosti je nepatrný. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření v závěru práce. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo zjištění potřeby intenzivního individuálního výcviku pro uživatele chráněného bydlení vzhledem k právě probíhající transformaci sociálních služeb a možnostem samostatného plnohodnotného života osob s mentálním postižením.
Description
66 s., 3 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
financial literacy, people with mental disabilities, finanční gramotnost, osoby s mentálním postižením
Citation
ISSN
ISBN