Interní audit jako součást řídícího a kontrolního systému ve finanční společnosti

Title Alternative:Internal audit as part of management and control system in financial company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Theses analyzes internal audit, as part of the management and control system, as it is implemented in the financial company. The objectives of the Theses is to evaluate the significance of an internal audit for financial company and dismantle internal audit in general. In the introductory part of the Theses, I was dealing with elements of the management and control system. The main part focuses on the introducin of internal audit. In the main part is also, among others, specification of the Framework for Professional Practice of Auditing and the Internal Auditor´s Profile. Last subchapter of the theoretical part focuses on the individual stages of the internal audit process. At the end of the work is classified as a practical example related to a particular financial company, which is Česká spořitelna. Essential part of the practical part is characteristic of this company. The very practical example relates to a continuous assessment of Internal Audit Quality .
Diplomová práce analyzuje interní audit, jako součást řídící a kontrolního systému, tak jak je prováděn ve finanční společnosti. Cílem práce je zhodnotit, jaký význam představuje interní audit pro finanční společnost a dále rozebrat interní audit v obecné rovině. V úvodu práce jsem se zabývala prvky řídícího a kontrolního systému. Hlavní část práce je zaměřena na vysvětlení pojmu interního auditu. Dále v hlavní části práce je i mimo jiné charakteristika Rámce profesionální praxe interního auditu a profil interního auditu. Poslední podkapitola teoretické části práce je zaměřena na jednotlivé etapy procesu interního auditu. Na závěr práce je zařazen praktický příklad vztahující se ke konkrétní finanční společnosti, kterou je Česká spořitelna. Nezbytnou součástí praktické části je charakteristika této společnosti. Samotný praktický příklad se vztahuje k průběžnému hodnocení kvality interního auditu.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 90 s. ,5 s. příloh.
Subject(s)
management and control system, financial company, internal audit, internal auditor, risk, řídící a kontrolní systém, interní audit, finanční společnost, interní auditor, riziko
Citation
ISSN
ISBN