Dívčí odborné vzdělávání v Chrudimi v letech 1885-1935

Title Alternative:Female Vocational Education in Chrudim between 1885 and 1935
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá historií a činností Ženského výrobního spolku v Chrudimi a především jeho školou od roku 1885 až do roku 1935. V práci byl kladen důraz na odborné průmyslové školství ve sledovaném období. Součástí práce je seznam a kritika pramenů a literatury. Přílohy mají za úkol přiblížit téma práce. K vypracování práce bylo využito archivních materiálů a současné i tehdejší literatury.
Description
74 s., 6 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
vocational education, girls’ schools, odborné vzdělávání, dívčí školy
Citation
ISSN
ISBN