Dynamika školního kolektivu na speciální základní škole se zaměřením na vztahy mezi romskými a neromskými žáky

Title Alternative:Dynamics of the School Community at the Special Elementary School Focused on the Relations Between Romany and Non-Romany Pupils
Abstract
Diplomová práce pojednává o dynamice školního kolektivu na speciální základní škole se zaměřením na vztahy mezi romskými a neromskými žáky. Cílem práce je analyzovat dynamiku školního kolektivu s ohledem na vztahy mezi romskými a neromskými žáky.Diplomová práce je koncipována do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části jsou objasněny politiky ovlivňující vzdělávání Romů v České republice. Praktická část práce je postavena na výzkumném šetření, které metodologicky kombinuje kvalitativní metody, jako je pozorování, rozhovory s pedagogy, žáky a šetření sociometrické.
The diploma thesis deals with the dynamics of the school college at a special elementary school focusing on relations between Roma and non-Roma students. The aim of the thesis is to analyze the dynamics of the school college with regard to relations between Romany and non-Roma students. The diploma thesis is conceived in two parts: theoretical and practical. The theoretical part explains the policies influencing the education of Roma in the Czech Republic. The practical part of the thesis is based on a research survey, which methodologically combines qualitative methods such as observation, interviews with educators, pupils and sociometric investigations.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN