Zpracování outdoorového programu, zaměřeného na teambuilding, pro skupinu mladých lidí

Title Alternative:Outdoor program processing focused on teambuilding for a young people's group
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with the outdoor program, which is focuses on cooperation and learning in a group of second level school students. The aim of this work was to design and implement a program of weekend and subsequently evaluated. Target group were 20 children of the house for children and young people Větrník.The work is divided into two parts. The first part deals with the theoretical bases of the foundations of adventure education. The practical part is the preparation of a detailed breakdown of the whole event for a group, and its final evaluation
Bakalářská práce se zabývá tématem outdoorového programu, který je zaměřený na spolupráci a poznávání ve skupině pro žáky druhého stupně základní školy.Cílem práce bylo navrhnout a zrealizovat víkendový program a následně ho vyhodnotit. Cílovou skupinou bylo celkem 20 dětí z Domu dětí a mládeže Větrník.Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se zabývá teoretickými východisky základy zážitkové pedagogiky. V praktické části je pak podrobný rozpis přípravy průběhu celé akce pro konkrétní skupinu a jeho závěrečné vyhodnocení.
Description
katedra: KPP; přílohy: 1 CD;
Subject(s)
teambuilding, experiential education, outdoor games, program for children, teambuilding, zážitková pedagogika, hry v přírodě, program pro děti
Citation
ISSN
ISBN