Využití střídavého zvlákňování k přípravě uhlíkových vláken

Abstract
Účelem této studie je prozkoumat proveditelnost zvlákňování polyakrylonitrilu (PAN) střídavým proudem (AC) za účelem vytvoření uhlíkových nanovláken. Hlavním cílem studie je prozkoumat možnost zvlákňování polyakrylonitrilu pomocí zvlákňování střídavým proudem a následnou karbonizaci vyrobeného nanomateriálu. Studie rovněž posoudí možné výhody a nevýhody použití střídavého zvlákňování namísto konvenčních metod zvlákňování pro tvorbu uhlíkových nanovláken. Výsledky této studie poskytnou cenné informace o použití AC zvlákňování pro syntézu uhlíkových nanovláken a pomohou při vytváření nových metod pro tvorbu vysoce výkonných uhlíkových nanomateriálů.
The purpose of this study is to examine the viability of spinning polyacrylonitrile (PAN) with alternating current (AC) in order to create carbon nanofibers. The study's main objective is to investigate the possibility of spinning polyacrylonitrile using AC spinning and subsequent carbonization of fabricated nanomaterial. The study will also assess the possible benefits and drawbacks of employing AC spinning in place of conventional spinning methods for the creation of carbon nanofibers. The results of this study will offer insightful information on the application of AC spinning for the synthesis of carbon nanofibers and will aid in the creation of new methods for the creation of high-performance carbon nanomaterials.
Description
Subject(s)
Střídavé zvlákňování, uhlíková nanovlákna, polyakrylonitril
Citation
ISSN
ISBN