Společné a rozdílné znaky v subkultuře emo a v subkultuře gothic

Title Alternative:Common and Different Attributes in Goth and Emo Subculture
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou dvou současných subkultur mládeže emo a gothic. Vycházela ze současného stavu bádání v dané oblasti, přičemž byl zvolen kritický přístup. Jejím cílem bylo zjistit základní rozdíly a společné znaky mezi těmito dvěma subkulturami. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných, ale také internetových zdrojů, objasňovala základní pojmosloví a rozdíly v oblasti subkultury gothic a subkultury emo. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku zpracovaného 458 respondenty, jaký mají vztah k subkulturám emo a gothic. Výsledky ukázaly, že k subkultuře emo zachovává negativní postoj 45,11 % respondentů. K subkultuře gothic se negativně stavělo pouze 22,99 % respondentů. Z těchto výsledků lze vyvodit tvrzení, že subkultura emo se častěji než subkultura gothic setkává s nepochopením a odsuzováním přesto, že nepřináší žádná výraznější rizika ve vývoji jedince. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice je jasné vymezení rozdílů mezi těmito dvěma subkulturami.
Description
68 s., 6 s. příl. :il., grafy +CD ROM
Subject(s)
subcultures, life style, subkultury, životní styl
Citation
ISSN
ISBN