Motivující čtení ve vztahu k porozumění čtenému textu

Title Alternative:Motivating reading and text understanding
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This study investigates relation between motivation and understanding of the read text. The aim of the pedagogical research which was conducted was to prove this relation. Theoretical framework is focused mainly on deeper context of the text understanding. The attention is paid to the ways of motivation in literature classes in firstgrade of elementary education. The practical part of this study proves possibility of integration of critical thinking methods into the primary education of literature.
Diplomová práce se zabývá vztahem motivace a porozumění čteného textu. Cílem pedagogického výzkumu bylo tento vztah prokázat. Teoretická část práce je zaměřena na hlubší kontext porozumění čtenému textu. Pozornost je věnována způsobům motivace v hodinách literární výchovy na 1. stupni základní školy. Praktická část dokládá možnost začlenění metod kritického myšlení do výuky primární literární výchovy.
Description
katedra: KPV; rozsah: 130 s., 6 s. příloh
Subject(s)
motivation, reading literacy, reading comprehension, critical thinking, education of literature, motivace, čtenářská gramotnost, čtení s porozuměním, kritické myšlení, literární výchova
Citation
ISSN
ISBN