Stanovení rezonance nanovlákenné vrstvy v závislosti na jejích parametrech

Title Alternative:DESIGNATION OF RESONANCE OF NANOFIBRES LAYER IN DEPENDENCE ON ITS CHARACTERISTICS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with the sound absorption characteristics of nanofibres layer. The first part of this paper contains summary of theoretical knowledges of the principles of sound absorption by different materials in connection with their structure. The second part is devoted to the measurement of sound absorption coefficient in dependence on changing frequency for different sound absorption system containing nanofibres layer with an air-back cavity. On the basis of these measurements, influence of different parameters on measured quantity is evaluated.
Tato diplomová práce studuje zvukově pohltivé vlastnosti nanovlákenné vrstvy. První část obsahuje souhrn teoretických poznatků o principech zvukového pohlcování různými materiály v souvislosti s jejich strukturou. Další část práce se věnuje určení činitele zvukové pohltivosti v závislosti na měnící se frekvenci pro různé absorpční soustavy obsahující nanovlákennou vrstvu, jejíž pohlcující účinek je podpořen vzduchovým prostorem mezi nanovrstvou a odrazivou stěnou. Na základě těchto měření je vyhodnocen vliv různých parametrů na zjišťovanou veličinu.
Description
katedra: KNT; přílohy: 1 CD; rozsah: 70 s., 10 s. příloh
Subject(s)
nanofibres membrane, sound absorption coefficient, resonance system, nanovlákenná membrána, činitel zvukové pohltivosti, rezonanční systém
Citation
ISSN
ISBN